Kosten bouwvergunning dakkapel

De kosten van een bouwvergunning voor een dakkapel, de zogenaamde leges, kunnen aanzienlijk zijn. In diverse gemeenten moeten burgers duizenden euro’s leges betalen voor het verkrijgen van een bouwvergunning (tegenwoordig omgevingsvergunning geheten). Steeds komt de vraag naar voren of het wel redelijk is om zoveel lasten in rekening te brengen voor een dergelijk beperkte uitbreiding.

Leges meer dan de helft van de bouwkosten

Zo moet in bijvoorbeeld gemeente Lansingerland maar liefst euro 2.000 voor een vergunning worden betaald, terwijl de bouwkosten euro 3.500 bedragen! Wij citeren;

De dakkapel is identiek aan een reeds bestaande dakkapel in het zelfde blok huizen. De rekening van de aannemer voor het plaatsen van de dakkapel is € 3.500 euro. De vergunning kost de bewoner totaal € 1.993,36.

Hiermee zijn de administratieve kosten van de gemeente meer dan de helft van de bouwkosten van de uitbreiding. Dit wordt als exorbitant beschouwd. Nou is dit wel een specifiek voorbeeld, omdat de uitbreiding een afwijking van het bestemmingsplan betreft. Maar het is door toedoen van de gemeente zelf dat zij deze mogelijkheid niet hebben voorzien in hun bestemmingsplan.Wilt u weten hoe hoog de bouwleges in uw gemeente zijn? Kijk bij Eigen Huis voor een overzicht van de kosten van een vergunning voor een dakkapel.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*